Wetteksten hoger onderwijs online dating Sexi videos live chat

Auteursrecht is het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd.Het auteursrecht ontstaat in de meeste landen (waaronder Nederland en België) van rechtswege, als gevolg van de Berner Conventie (1886). Aanvankelijk was het auteursrecht bedoeld voor de bescherming van uitgevers en de tekst van boeken, pas later voor de schrijvers zelf.De auteur hoeft het niet te laten registreren en hoeft geen aanvraag te doen om de rechten te verkrijgen.Zodra het werk bestaat – dat wil zeggen, geschreven of opgenomen is op een fysiek medium – zijn de auteur automatisch alle exclusieve rechten voor dat werk en alle afgeleide werken toegekend, tenzij en totdat de auteur expliciet afstand doet van die rechten of totdat het auteursrecht is verjaard.

Het kopijrecht in het Noorden diende slechts ter bescherming van boekdrukkers en -uitgevers, terwijl in het Zuiden reeds sprake was van een werkelijk auteursrecht ten gunste van de auteurs zelf, zoals tegenwoordig min of meer vanzelfsprekend is.

De Auteurswet 1817, die aan deze overgangsfase een einde maakte, werd de eerste echte Nederlandse wettelijke regeling van het auteursrecht.

Deze regeling werd later vervangen door de Auteurswet 1881 en uiteindelijk door de Auteurswet 1912.

Om auteursrecht te krijgen moet er sprake zijn van een werk.

Volgens de Hoge Raad in het arrest Van Dale/Romme is elke schepping met een eigen en oorspronkelijk karakter, dat het stempel van de maker draagt, een auteursrechtelijk beschermd werk.

Search for wetteksten hoger onderwijs online dating:

wetteksten hoger onderwijs online dating-25

De termijn voor verjaring verschilt van land tot land, maar is onder de Berner Conventie minimaal het leven van de auteur plus 50 jaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “wetteksten hoger onderwijs online dating”

  1. html head meta http equiv content type text charset ISO 8859 1 title Google style body td a p h font family arial sans serif size 20px color 3366cc q 00c script function sf document f focus bgcolor ffffff 000000 link 0000cc vlink 551a8b alink ff0000 onload if images new Image src nav logo2 png topmargin 3 marginheight center div align right nowrap padding bottom 4px width 100 href url sa pref ig pval www de 3Fhl 3Dde usg Z0CJb WM4Hl Sg Uf Avcq REfrp5hx E Diese Seite personalisieren nbsp https com accounts Login continue hl Anmelden img alt height 110 intl logo gif 301 br form action search name defer table border 0 cellspacing cellpadding 4 tr b Web class imghp ie oe tab wi Bilder groups grphp wg news nwshp wn froogle frghp wf options Mehr raquo valign top 25 input hidden value maxlength 2048 55 Suche btn G submit btn I Auf gut Gl??